Fallout: Brotherhood of steel knight

Projektet för NärCon sommar är en Brotherhood of steel knight från Fallout 4, med en gatlinglaser.
Gatlinglasern har sin egen sida

Foton från Prichard Photography

Foton från NärCon Sommar 2017

Referens:

 

 

 

 

 

 

Progress: