Priser

Priset för att skriva ut beror på tid och materialåtgång.
Ju mer detaljerad en modell är, desto mer tid tar det att skriva ut. Ju större den är, desto mer material går det åt. Men det går ofta att justera inställningar till skrivaren och justera storlek och upplösning på modellen för att få en så snabb och lätt utskrift som möjligt.

Vi kan också rita upp modeller för utskrift.

Innan vi börjar med en beställning så kommer vi gå igenom er beställning med er så att vi båda är säkra på att vi vet vad som förväntas som slutresultat och tidsram. Vi behöver få tillgång till de filer som ska skrivas ut för att göra beräkningar och ni får ett pris satt utifrån överenskommelsen som inte kommer ändras så länge inte beställningen ändras. Om beställningen ändras under arbetets gång så kommer också priset att andras.

Inga avgifter eller tillägg tillkommer efter att vi kommit överens. Alla priser inkluderar moms och vi innehar f-skatt.

Betalningen sker i förskott eller om man vill 60% i förskott och 40% plus frakt när arbetet är slutfört och ni sett bilder på och godkänt resultatet men innan det skickas.

Om ändringar i beställningen tillkommer efter att vi slutit en överenskommelse, så justeras priset så klart därefter och en ny överenskommelse görs.

Det vi kommer överens om är bland annat följande: om modell, mått, lagerhöjd och detaljer som infill och antal skal. Vilken efterbehandling och eventuell målning som ska ingå samt så klart vilket fraktsätt ni föredrar.

Efterbehandling:

Borttagande av supports och tillverkningsrester ingår.

Slipning, sprutspackel, spackel, montering, limning, grundmålning och annan efterarbetning debiteras med 160 kr/timme inklusive material och verktyg.

För CAD ritning av modeller debiterar vi 450 kr/timme. Alternativt kommer överens om ett pris för en komplett modell. Mycket beror i detta fall på hur lång tid vi får på oss att göra en modell.

Målning och lackning efter överenskommelse från fall till fall.