3D filer

(English and links to the files further down)

Vi har funderat lite fram och tillbaks över vad vi vill göra med de filer vi skapar för 3D utskrifter. Och vi har bestämt oss för att dela med oss av de flesta gratis.

Varför?
Först och främst för att vi tror att det gynnar cosplayhobbyn.
Vi har fått otroligt mycket hjälp och uppmuntran från andra inom hobbyn och vill ge tillbaks till communityn.
Vi har själva varit i situationen att vi inte haft råd att köpa filer för de props vi velat göra, så vill vi gärna hjälpa andra som är i samma situation.
Vi gillar 3D tekniken och vill att fler ska upptäcka den och att kunna hitta filer som man kan skriva ut är en bra början.

Det finns några filer vi gjort som vi inte delar med oss av ännu.
Dels är det sådant som vi kommer använda i tävlingar framöver, eller som vi inte haft premiär för själva ännu… Vi vill vara först med våra egna modeller helt enkelt
Dels så kommer det komma ett par modeller som vi än så länge är ensamma om att ha gjort en version av och som vi kommer sälja prints av.

MEN också de modeller inte släpper direkt kommer att bli gratis så småningom.

Vill man ge en liten gåva som tack för filerna så är det så klart välkommet, men absolut inte ett måste. Paypal  är lennart@randomcosplay.se och Swish är 0760512865

Att försöka belägga filerna med licenser känns lite konstigt.
Dels för att det faktiskt är Fan Art och det är redan där en gråzon om man kan sälja det över huvud taget. Vi äger inte, har inte rätt till grunddesignen och kan inte ta betalt för en design vi inte äger.

Mer pragmatiskt är det så att alla licenser kan och kommer att brytas, filerna kommer att delas och kopieras, så därför släpper vi dem fritt istället. MEN vi ber er om att länka vår sida, eller tagga oss i sociala medier om ni använder filerna. Vi är tacksamma om ni hänvisar till vår sida om någon vill ha filerna, istället för att dela dem vidare själva. Och om ni tjänar pengar på våra filer, så vore det lite trevligt om ni skickade en liten gåva. Om ni inte vill ge pengarna till oss, så ge det till någon välgörenhetsorganisation eller någon som ber om pengar utanför någon affär.

Inga krav och ni måste inte, men det vore toppen om ni ville göra det.

English:

We’ve been thinking a bit back and forth about what we want to do with the files we create for 3D printing. And we have decided to share most of them for free.
Why?

First and foremost because we think it benefits the cosplay hobby.
We have received an incredible amount of help and encouragement from others in the hobby and want to give back to the community.
We ourselves have been in the situation that we could not afford to buy files for the props we wanted to do, so we would like to help others who are in the same situation.
We like 3D technology and want more people to discover it and being able to find files that you can print is a good start.

There are some files we made that we don’t share yet.
Those are files that we will use in competitions in the future, or that we haven’t had a premiere for ourselves yet … We just want to be first to show off our own models.

The original work we do is not part of this offer.

But don´t worry. Even the models that do not release immediately will eventually be free.

If you want to give a small gift as a thank you for the files, it is of course welcome, but yu really should not feel that you have to do that. Paypal is lennart@randomcosplay.se and Swish is 0760512865

Trying to put licenses prohibiting use and sharing feels a bit strange.
Partly because it is actually Fan Art and it is already a gray area if you can sell it at all. We do not own, do not have the right to, the basic design and cannot charge for a design we do not own.
More pragmatically, all licenses can and will be broken, the files will be shared and copied, so we release them instead. BUT we ask you to link our page or tag us in social media if you use the files. We are grateful if you refer to our site if anyone wants the files, instead of sharing them on their own. And if you make money on our files, it would be a nice if you sent a small gift. If you do not want to give the money to us, give it to any charity or someone who asks for money outside of your local store.

No requirements and you don’t have to, but it would be great if you wanted to do it.

Filerna finns på MyMiniFactory
The files are located on MyMiniFactory
www.myminifactory.com/users/RandomCosplaySE